Photoplethysmographická diagnostika

Jako vhodné doplnění analýzy složení těla přístrojem InBody doporučuji vyšetření na přístroji Max Pulse Medicore. Měření provádím na kalibrovaném zařízení MAXPULSE s nejnovější softwarovou výbavou. Přístroj je určený pro neinvazní vyšetření variability srdeční frekvence (HRV) a pro kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému (ANS) včetně zhodnocení průchodnosti cév.

Pomocí certifikovaného přístroje MAX PULSE lze posoudit tyto hodnoty:

 • elasticitu cév, roces opotřebení a stárnutí cév a cévního řečiště v důsledku stravování a životního stylu
 • výkon srdce a úroveň ohrožení organismu kardiovaskulárním onemocněním (infarkt, mrtvice,ischémie)
 • celkový stav autonomního nervového systému
 • schopnost termoregulace a hormonální vyváženosti
 • poměr sympatického a parasympatického nervového systému (vyváženost)
 • riziko oslabení psychické výkonnosti (paměť, učení, myšlení) a emoční stability
 • aktuální míru psychické zátěže, emocionálního stresu
 • schopnost bránit se stresu, psychickou odolnost
 • vhodnost preventivních a terapeutických opatření
 • účinnost terapie po určité době

Měření je důležité uskutečnit opakovaně se vzájemným porovnáváním výsledků v čase, grafu a konkrétních znacích.

Co dodržovat před měřením?

 • Necvičte před měřením.
 • Při měření mějte otevřené oči.
 • Měření se doporučuje v ranních hodinách.
 • Nekuřte a nepijte kávu vč. nápojů cca 3 hodiny před měřením.
 • Nepijte alkohol alespoň 1 den před měřením.
 • Měření se neprovádí bezprostředně po jídle.